Aktiviteter

Sabaah udgør et trygt netværk for vores målgruppe. Samtidig arbejder vi med at skabe dialog og debat om relevante emner, ligesom vi søger at udbrede kendskabet til vores sag og de problematikker, vi arbejder med. Sabaahs arbejde har således både en social, kulturel samt politisk dimension.

Sociale aktiviteter
Sabaah har tradition for at holde nogle af det københavnske LGBT+ miljøs bedste fester. I det daglige koncentrerer vi os dog om vores tilbagevendende cafeaftener i både København og Aarhus. Vores cafeer tilbyder et diskret rum, hvor vores målgruppe kan møde ligesindede i en afslappet atmosfære. Her har tryghed og diskretion en høj prioritet, fordi Sabaahs brugere ofte befinder sig i en socialt udsat position.

Vi holder også løbende arrangementer som eksempelvis sommerhygge for vores brugere og frivillige. Gennem vores sociale aktiviteter og arrangementer får vi nye oplevelser sammen, deler erfaringer og støtter hinanden. Derudover tilbyder vi ugentlig rådgivning.

Kulturelle og politiske aktiviteter
En vigtig del af Sabaahs arbejde retter sig mod det omgivende samfund. Gennem projektorienterede initiativer, i form af eksempelvis events, kampagner og workshops, arbejder vi for at gøre op med fastlåste og normative forståelser af køn, seksualitet, etnicitet og kultur på en kreativ og inkluderende måde.

Med vores undervisningsprojekt, Outreach, bringer vi normkritiske oplæg om køn, seksualitet og kærlighed til elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser og andre relevante grupper.

Arrangementer som Copenhagen, Aarhus og Aalborg Pride befinder sig i krydsfeltet mellem det sociale, kulturelle og politiske, og Sabaah samarbejder her og generelt med blandt andre Copenhagen Pride, AIDS-Fondet, LGBT Danmark og Sex & Samfund.

Derudover arbejder vi løbende for, i en national såvel som international sammenhæng, at sætte vores sag på den politiske dagsorden, og tager derfor ofte del i den offentlige debat.

Følg nedenstående links for at læse mere om Sabaahs faste aktiviteter og tidligere projekter og se eksempler på Sabaahs internationale arbejde.

Hvis du har en god idé til et event, en aktivitet, har lyst til at blive frivillig eller deltage i vores aktiviteter, så kontakt os på info@sabaah.dk.

Kommende aktiviteter

Cafe Pavo

Pavo er Sabaahs cafeaften, som finder sted hver tirsdag fra kl. 19.00 til 23.00 Pavo er Sabaahs netværkstilbud til dig, som har lyst til at møde blandt andre homo- og biseksuelle, queer eller transkønnede (LGBT+) med etnisk minoritetsbaggrund under trygge og diskrete forhold. I Pavo mødes vi og snakker om løst og fast – job, uddannelse, seksualitet, familie, […]

Pride

Sabaah er som aktiv medspiller i det Københavnske LGBT+ miljø fast deltager ved Copenhagen Pride, og i år deltog vi for første gang også i Aarhus Pride og Aalborg Pride. 

Netværk

En vigtig del af Sabaah er vores sociale og netværksskabende arbejde. Vi skaber rum, hvor deltagere kan mødes og dele erfaringer, stille spørgsmål og støtte hinanden.

Oplæg og workshops

Som en del af vores politiske og kulturelle arbejder afholder Sabaah jævnligt workshops. Vi har i 2016 søsat Outreach, et landsdækkende undervisningsprojekt, som retter sig mod udskolingen, ungdomsuddannelser samt mod fagpersoner, organisationer og studerende inden for det socialfaglige felt.

Bliv frivillig

Som frivillig i Sabaah spiller du først og fremmest en vigtig rolle i arbejdet med at forbedre levevilkår for LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund.