Cafe +

Cafe + henvender sig til LBT+ kvinder og finder sted i København den anden tirsdag og sidste tirsdag i hver måned fra kl. 16-19 (minus på helligdage). Send os en mail for at få oplyst den hemmelige adresse.

Cafe + er Sabaahs nye netværkscafe for minoritetsetniske LBT+ personer, som har brug for et alternativ til Cafe Pavo.
Cafeen sigter mod at rumme den del af vores målgruppe, der som oftest ikke finder vej til vores andre sociale aktiviteter. Det drejer sig blandt andet om unge kvinder, der ikke har mulighed for at deltage i aftentimerne, brugere som er ældre end den gennemsnitlige Pavo-bruger samt brugere, som ikke føler sig tilpas i et rum med en overvægt af mænd.

Vi er rigtig glade for, at vores drøm om en netværkscafe for minoritetsetniske LBT+ personer nu er blevet til virkelighed, for vi har længe mærket behovet for at skabe et separatistisk rum for denne specifikke gruppe. Med cafeen vil vi styrke solidaritetsfølelsen og fællesskabet blandt LBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund.

For at sikre mest mulig diskretion er adressen ikke offentlig. Send en mail til info@sabaah.dk og få oplyst adresse og besvaret eventuelle spørgsmål. Det er gratis at deltage, og vi byder på te, kaffe og snacks.

Overvejer du at deltage?
Det er vi glade for! Læs vores rammer og værdier for Cafe + (kodeks/Code of Conduct), inden du dukker op, så vi sammen kan sikre en mere positiv og tryg oplevelse for alle.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

Baggrunden for Cafe +

Behovet for at iværksætte et konkret tiltag i Sabaah, der målrettet og konkret henvender sig til minoritetsetniske LBT+ kvinder, har med årene vist sig at være tydeligt. Der har eksempelvis været en klar overvægt af mænd til Sabaahs cafearrangementer, og flere brugere har udtrykt ønske om, at Sabaah stillede rammer til rådighed for et selvstændigt kvinderum.

Som kvinde med minoritetsetnisk baggrund kan det være meget svært samtidig at definere sig som eksempelvis homo- eller biseksuel eller transperson.

Maria, som har været aktivist i Sabaah, fortæller herunder om hvorfor:


Om at være pige med minoritetsetnisk baggrund
Som pige med minoritetsetnisk baggrund lever man ofte under særlige vilkår. Langt de fleste har andre rammer, end deres brødre og andre etnisk danske piger har. Social kontrol af familien kan udgøre et stort element i livet som minoritetsetnisk pige. Det kan f.eks. betyde, at man ikke må være ude sent om aftenen, eller at man får tjekket sin sin computer og sin telefon.

Mulighed for at se venner og hygge sig med dem kan være problematisk. Særligt fordi der ofte ligger et pres på piger til at blive gift. Som pige repræsenterer man familiens ære, og ens handlinger kan meget nemt kaste skam over familien, i modsætning til drenge, der har færre begrænsninger. Som pige skal man høre efter, hvad der bliver sagt og følge familiens regler. Sex før ægteskab er helt utænkeligt, og derfor er seksualitet et ikke-eksisterende samtaleemne i hverdagen.


Om at være lesbisk med minoritetsetnisk baggrund
Oven på de mange udfordringer, man står overfor som minoritetsetnisk pige, bliver det hele lidt mere kompliceret, hvis man ikke drømmer om prinsen på den hvide hest, men hellere ønsker sig en prinsesse. Når familiens ære kommer før alt andet, er konsekvensen ofte, at mange minoritetsetniske lesbiske må leve med en dobbeltidentitet. Det fører en del ting med sig såsom ensomhed, familiekonflikter, lav selvtillid, usikkerhed og værst af alt, en konstant frygt for at blive udstødt af sit miljø.