Oplæg og workshops

Som en del af vores politiske og kulturelle arbejder afholder Sabaah jævnligt workshops. Vi har i 2016 søsat Outreach, et landsdækkende undervisningsprojekt, som retter sig mod udskolingen, ungdomsuddannelser samt mod fagpersoner, organisationer og studerende inden for det socialfaglige felt.

Klik her for at booke

Gennem Outreach udbyder vi workshops, som sætter fokus på eksisterende normer for, og afmonterer fordomme om, det minoritetsetniske LGBT+ perspektiv. Inspireret af en normkritisk tilgang sætter vi spørgsmålstegn ved det, der ofte tages for givet, og anvender dialogbaserede oplæg og øvelser til at undersøge fakta, formodninger og fordomme om seksualitet, kønsidentitet og etnicitet.

Baggrunden for Outreach

Vores mission i Sabaah er at bekæmpe stigmatisering og diskrimination af LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund. Outreach er blevet til på baggrund af et ønske om at række ud til vores målgruppe og personer i deres nærmiljø, og på sigt vil vi derfor også nå relevante væresteder, klubber og boligsociale områder. Men Outreach er også en måde at klæde undervisere og elever rundt omkring i Danmark på til at forholde sig kritisk til de samfundsnormer, som kan have negative konsekvenser for os alle. Derfor forsøger vi at dreje fokus væk fra personlige fortællinger om mennesker, der falder uden for det ‘normale’, til fordel for en undersøgelse af normerne i sig selv.

Outreach-flyerModtag en flyer på PDF