Ekstraordinær generalforsamling

Kære alle,

Sabaah inviterer til en ekstraordinær generalforsamling.

Den afholdes torsdag d. 18. September kl. 18 på Block66 i den Brune Kødby.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er som følgende:

  • Godkendelse af årsregnskabet for 2013
  • Godkendelse af opdateret budget for 2014
  • Valg af nye suppleanter til Sabaahs bestyrelse

I henhold til styk 5.4 i Sabaahs vedtægter har ethvert medlem, der senest ti dage før generalforsamlingen har meldt sig ind i foreningen, adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag.

Indmeldelse i Sabaah kan ske gennem følgende link: http://sabaah.dk/om-sabaah/bliv-medlem-2/