Generalforsamling 2015

Den 25. marts, kl. 18.00 afholder Sabaah ordinær generalforsamling i Råhuset på Vesterbro.

Generalforsamlingen er Sabaahs øverste myndighed, og DIN mulighed for at få indflydelse i foreningen. Det er på generalforsamlingen at vi vedtager Sabaahs vedtægter, budget, diskuterer det kommende års forløb, og vælger medlemmer til bestyrelsen. Kort sagt, en vigtig aften for foreningens fremtid.

Jf. Sabaahs vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabsår
  5. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for kommende bestyrelsesår
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Adgang til generalforsamlingen

I henhold til vedtægterne har alle, der senest 10 dage inden generalforsamlingen har meldt sig ind i foreningen, ret til at deltage og tage ordet ved generalforsamlingen.
Derudover har Sabaahs ansatte, revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen adgang og ret til at tage ordet ved generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalg

Alle der senest 10 dage inden generalforsamlingen har meldt sig ind i foreningen kan stille op til bestyrelsesvalget. Kandidaturet kan meldes inden- eller ved selve generalforsamlingen.

Overvejer du at stille op, men har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte info@sabaah.dk og høre mere om arbejdet. Du kan også lære mere  om Sabaahs bestyrelse her

Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, d. 18. marts, 2015

Medlemskab

Ønsker man at deltage ved Sabaahs generalforsamling skal man senest d. 16/3-2015 melde sig ind i foreningen. Det gør man ved at overfør 50 kr. til foreningens bankkonto på

Reg. nr.: 0274
Kontonr.: 10327695

Spørgsmål vedr. generalforsamling, medlemskab, foreningen, vedtægter, osv. kan stilles til info@sabaah.dk

Vi håber på at se dig.