• Professionshøjskolen

Konference: Tabu – hvordan arbejder vi med det?

Sæt kryds i kalenderen d. 23/10 kl. 14.00 hvor Sabaah afholder konference og sætter fokus på

  • Hvordan snakker man med en ung om svære emner, så som seksualitet?
  • Hvordan sikrer man en bred repræsentation af minoriteter i f.eks. undervisning?
  • Hvordan er det at være ung homoseksuel, biseksuel eller transperson med etnisk minoritetsbaggrund?

I løbet af dagen vil der være faglige oplæg og god mulighed for at udvide dit faglige netværk.

Konferencen er åben for alle, men henvender sig især til dig der i dit arbejde eller frivillige engagement har kontakt til minoritetsetniske unge, og gerne vil have konkrete værktøjer til at arbejde med f.eks. seksualitet, kønsidentitet eller social kontrol. Eller for studerende der i deres kommende arbejdsliv vil beskæftige sig med området.

Tilmeld dig konferencen på Billetto, ved at klikke her. Der vil være et tilmeldingsgebyr på 100 kr. pr. deltager, 50 kr. for studerende og gratis tilmelding for studerende ved Metropol. Der er et begrænset antal billetter i hver kategori.

Konferencen bliver afholdt på

Professionshøjskole Metropol
Kronprinsesse Sofies vej 35
2000 Frederiksberg

 

Program

Konferencen vil bestå af en række fælles oplæg. Undervejs vil der være pauser, hvor der er gode muligheder for at møde og snakke med de andre deltagere. Konferencen sluttes af med en fredagsbar hvor der kan snakkes og netværkes på tværs.

14.10: Velkommen og kort introduktion til Sabaah v. ordstyrer Morten Asbjørn

14.20: Åbningstale

14.40: Baggrundsviden om levevilkår for minoritetsetniske LGBT-personer v. ALS-research v. Fahad Saeed og Bjarke Følner

  • Fahad og Bjarke fremlægger resultaterne fra Socialministeriets undersøgelse af levevilkår blandt LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen berører temaer så som skam, normer og social kontrol.

15.20: ”Den Svære Samtale” v. Basim Osman og Amma Asare-Nyako

  • I oplægget bliver der snakket om hvordan man kan italesætte emner der kan være tabubelagte eller grænseoverskridende for en ung – f.eks. seksualitet. Hvad skal man som fagperson eller kontaktperson være opmærksom på? Skal man være direkte eller indirekte? Skal der tages særlige hensyn? Oplægget vil belyse dette emne og lignede spørgsmål og dilemmaer vedrørende den svære samtale. Yderligere vil der blive præsenteret konkrete ideer og guidelines.

16.30: Køn, seksualitet, etnicitet og repræsentation i undervisningen v. Anna Wind fra Sex og Samfund

  • Oplægget omhandler repræsentation af minoritetsgrupper i undervisningen, primært i grundskolen. 
Målet er, at deltagerne får inspiration og redskaber til at styrke repræsentation af LGBTQ- og etniske minoritetspersoner i lærings- og undervisningssituationer. 
Der vil være særligt fokus på normkritik som undervisningsprincip med seksualundervisning som eksempel. Oplægget vil tage udgangspunkt i skoleundervisningen, men er relevant for alle der i nogen grad befinder sig i undervisnings- og læringssituationer med unge

17:40: Paneldebat og Q&A med oplægsholdere.

  • Dagens oplægsholdere står klar til at besvare spørgsmål fra konferencens deltager.

 18.00: Afrunding og Fredagsbar

  • Efter konferencens faglige indhold vil der være mulighed for at netværke og fordøje dagens faglige indhold over en øl/sodavand og nogle lette snacks i Fredagsbaren.