Fremtidens LGBTI politik – et samlet udspil

Sabaah har sammen med LGBT Danmark, Copenhagen Pride, Dare, LGBT+ Ungdom, LGBT Asylum, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, Intersex Danmark, Foreningen for Aseksuelle i Danmark og Foreningen Polyamori Danmark bidraget til et fælles politisk udspil til det kommende regeringsgrundlag.

 

FORSLAG TIL EN STÆRKERE LGBTI+POLITIK PÅ VEGNE AF LGBTI+ INTERESSEORGANISATIONER I DANMARK

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, uanset køn, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Det bør et demokratisk, dansk samfund afspejle uden undtagelse. Nedenstående finder I en række realpolitiske forslag, som vi håber, at I vil indtænke i udarbejdelsen af jeres LGBTI+politik. Danmark har i mange år været hæderkronet for sit fremsyn og handlekraft, når det kommer til rettigheder for LGBTI+ personer. Den position håber vi, at I i fremtiden vil fastholde. Organisationerne bag dette forslag stiller sig selvfølgelig til rådighed for at uddybe, kvalificere og ikke mindst anvise mere konkret, hvordan de næste skridt på LGBTI+ området kan tages.

 

LOVGENNEMGANG

LGBTI+ miljøet anbefaler en grundlæggende gennemgang af dansk lovgivning på tværs af ressortområder med henblik på at vurdere, om der eventuelt er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning.

Vi anbefaler:

• Indfør et generelt forbud mod diskrimination og indskriv kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika og seksuel orientering som beskyttelsesgrunde

• Stop den ulige adgang til Ligebehandlingsnævnet

• Sikring af ligebehandling af LGBTI+-flygtninge i forbindelse med familiesammenføring, således at LGBTI+ par ikke skal leve op til samlivskravet, hvis samliv mellem disse de facto ikke har været muligt i oprindelseslandet.

• Ophæv klagefristerne anført i § 3a i Lov om klage og erstatningsgang inden for sundhedsvæsenet, i sager om kønsnormaliserende kirurgi og behandling af interkønnede børn/børn med medfødte variationer i kønskarakteristika.

 

FULD ANERKENDELSE AF KØN

LGBTI+ miljøet anbefaler fuld anerkendelse af køn. Ens kønsidentitet er ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn (ikke ved fødslen tildelte køn) og dels sin krop (hvilket kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) samt måder at udtrykke sit køn på (herunder påklædning, tale og opførsel).

Vi anbefaler:

• Tillad juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år uden aldersgrænse.

• Decentraliser kønsmodificerende behandling bortset fra nedre konstruktiv kirurgi. Nedre konstruktiv kirurgi (tildannelse af penis eller vagina) skal ske gennem internationalt samarbejde.

• Gennemfør nedbringelse af ventetid på nedre kirurgi

• Kønsmodificerende kirurgi på børn gennemføres kun med samtykke fra barnet. Udsæt alle ikke akutte, operationer herunder sterilisationer og øvrige behandlinger på den primære og sekundære kønsanatomi, hos børn med medfødte variationer i kønskarakteristika, til det tidspunkt hvor individet selv, kan træffe afgørelse om og give sit fulde frie og informerede samtykke, til behandlingen.

 

ADGANG TIL DANNELSE IFT. KØN, KØNSUDTRYK OG SEKSUALITET

Når danske børn går ud af folkeskolen, er vidensniveauet om køn, seksualitet og mangfoldighed alt for differentieret og ofte mangelfuldt, da undervisningens niveau og gennemførsel afhænger af den enkelte lærer og skole. Der er ligeledes en manglende viden om og grundlæggende forståelse for LGBTI+ personers levevilkår blandt relevante professioner.

Vi anbefaler:

• Styrk SSF-undervisningen i grundskolen

• Normkritisk kompetence og praksisløft af undervisere og pædagogisk personale i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

• Gør undervisning i køn (herunder også interkøn), kønsidentitet og seksuel orientering til en obligatorisk del af læseplanen for lærer- og pædagogstuderende.

 

FRIHED FRA EKSKLUSION OG HAD

Det skal være sikkert og trygt at færdes i det åbne rum for LGBTI+ personer. LGBTI+ personer oplever i højere grad end andre at blive udsat for fysiske og psykiske overfald i det offentlige rum og på nettet. Offerundersøgelserne 2005- 2017 anslår, at mellem 1.500 og 2.500 personer om året er udsat for hadforbrydelser på baggrund af homo,-bi- eller transfobi.

Vi anbefaler:

• Bedre statistik om hadforbrydelser og hadefulde udtalelser

• Anmelder af forbrydelse definerer om forbrydelsen skal efterforskes som hadforbrydelse

• Oprettelse af krisecenter eller særligt reserverede pladser til LGBTI+ personer udsat for negativ social kontrol.

 

LIGE OMSORG OG TRIVSEL

LGBTI+ personer har større risiko for at blive ensomme end andre, nogle oplever svigt fra familie og venner og flere har ikke børn. Det betyder, at alt for mange LGBTI+ personer er socialt udsatte og i høj grad har brug for netværk, fællesskab og faglige kompetencer i mødet med det danske velfærdssamfund i alle aldre af livet.

Vi anbefaler:

• Opret profil-plejeboliger i de fire største byer i Danmark

• Gør undervisning i køn (herunder også interkøn), kønsidentitet og seksuel orientering til en obligatorisk del af læseplanen for læge-, jordemoder-, sygepleje-, SSA-, SSH- og socialrådgiverstuderende.

• Praksis for vilkårlighed i forhold til boligplacering af LGBTI+ flygtninge skal ændres, så LGBTI+ flygtninge fremover placeres i større byer.

 

LIGHED FOR NÆSTE GENERATIONS FORÆLDRE OG BØRN

Ifølge Danmarks Statistik er der 37 forskellige måder at være børnefamilie på i Danmark. Hvor hovedparten stadig er den klassiske ‘far, mor og børn’, så er der i dag flere familieformer, hvor køn, kønsidentiteter og antal forældre er anderledes, men hvor man står tilbage uden de samme rettigheder som andre familier.

Vi anbefaler:

• Giv mulighed for flere end to juridiske forældre

• Tillad dobbeltdonation uden medicinsk grundlag

• Tillad svangerskabsdonation i Danmark