AFLYST – Generalforsamling 08. april

AFLYST – ny dato meldes ud snarest

Generalforsamling 08. april

Den 08. april 2017 kl. 14.00, Råhuset Vesterbro
 
Få indflydelse i Sabaah! Alle medlemmer kan deltage, tage ordet og stemme ved generalforsamlingen. Sabaahs ansatte, revisor og personer, der er indbudt af bestyrelsen, har også adgang og ret til at tage ordet ved generalforsamlingen.Det er på generalforsamlingen, at vi vedtager Sabaahs vedtægter, budget, diskuterer det kommende års forløb og vælger medlemmer til bestyrelsen. Kort sagt, en vigtig eftermiddag for foreningens fremtid!Dagsorden (jf. Sabaahs vedtægter):

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, regnskabsår og driftsbudget for 2017
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse: bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Bestyrelsesvalg
Alle medlemmer i foreningen kan stille op til bestyrelsesvalget. Kandidaturet kan meldes inden eller ved selve generalforsamlingen. Overvejer du at stille op, men har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte info@sabaah.dk og høre mere om arbejdet.

Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, den 30. marts, 2017. De sendes til info@sabaah.dk
Stemmeret
Ønsker man at deltage og stemme ved Sabaahs generalforsamling, skal man være medlem af Sabaah.

Medlemskab
Enhver kan optages som medlem, hvis personen sympatiserer med Sabaahs formål jf. § 2. i Sabaahs vedtægter.
Medlemskab af landsforeningen opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens bankkonto.
Der er to typer af medlemskaber:
1) Medlemskab 1. kan opnås for alle, der opfylder §3, og som har indbetalt DKK 75 til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man ikke stemmeret.
2) Medlemskab 2. er for landsforeningens målgruppe og frivillige, der opfylder §3, og som har indbetalt DKK 100 til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man stemmeret.

Send mail med navn, adresse og telefonnummer til info@sabaah.dk når du har overført dit kontigent til foreningens bankkonto på:
Reg. nr.: 1551
Kontonr.: 10327695

Medlemskabet er hemmeligt, og fortegnelse over medlemmerne er ikke tilgængelig for andre end bestyrelsen og sekretariatet samt eventuelle bemyndige revisorer, IT-folk eller andre med specifikt behov for adgang.
Spørgsmål vedr. generalforsamling, medlemskab, forening, vedtægter osv. kan stilles til mail info@sabaah.dk / tlf.: 3323 2000.
Vi glæder os til at se dig!
På hele foreningens vegne