Generalforsamling 2018

Vær med til at få indflydelse i Sabaah!
Det er blevet tid til den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan deltage og tage ordet. Medlemmer iflg. vedtægternes §3 har tillige mulighed for at stemme ved generalforsamlingen. Sabaahs ansatte, revisor og personer, der er indbudt af bestyrelsen, har også adgang og ret til at tage ordet ved generalforsamlingen.

Det er på generalforsamlingen, at vi vedtager Sabaahs vedtægter, budget, diskuterer det kommende års forløb og vælger medlemmer til bestyrelsen. Kort sagt, en vigtig eftermiddag for foreningens fremtid!

Generalforsamlingen foregår d.22. maj 2018, kl.17-20 hos MINO Danmark, Sankt Peders Stræde 28C, 1453 KBH K.

Dagsorden (jf. Sabaahs vedtægter):

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens årsberetning samt fremtidigt arbejde
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab
  4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelsesår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Bemærk at Generalforsamlingen afholdes i MINO Danmarks lokaler på Sankt Peders Stræde 28C.

Tilmelding
Vi vil meget gerne vide hvor meget forplejning og hvor mange pladser der er behov for, hvorfor man meget gerne må tilmelde sig via info@sabaah.dk

Bestyrelsesvalg
Medlemmer af Sabaah kan stille op til bestyrelsesvalget. Kandidaturet kan meldes inden eller ved selve generalforsamlingen. Overvejer du at stille op, men har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte info@sabaah.dk og høre mere om arbejdet.

Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, den 14.maj 2018. De sendes til info@sabaah.dk

Stemmeret
Ønsker man at stemme ved Sabaahs generalforsamling, skal man være medlem af Sabaah iflg. vedtægternes §3.

Medlemskab iflg. vedtægterne

§ 3. Enhver kan optages som medlem, hvis personen sympatiserer med Sabaahs formål jf. § 2.

Stk. 2. Medlemskab af landsforeningen opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens bankkonto.

Stk. 3. Der er to typer af medlemskaber:

1) Medlemskab 1. kan opnås for alle, der opfylder §3, og som har indbetalt DKK 75 til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man ikke stemmeret.

2) Medlemskab 2. er for landsforeningens målgruppe og frivillige, der opfylder §3, og som har indbetalt DKK 100 til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man stemmeret.

Send mail med navn, adresse og telefonnummer til info@sabaah.dk når du har overført dit kontigent til foreningens bankkonto på:
Reg. nr.: 1551
Kontonr.: 10327695
Eller MobilePay: 12764

Medlemskabet er hemmeligt, og fortegnelse over medlemmerne er ikke tilgængelig for andre end bestyrelsen og sekretariatet samt eventuelle bemyndigede revisorer, IT-folk eller andre med specifikt behov for adgang.

Spørgsmål vedr. generalforsamling, medlemskab, forening, vedtægter osv. kan stilles til mail info@sabaah.dk / tlf.: 3323 2000.
Vi glæder os til at se dig!
På hele foreningens vegne