Generalforsamling 2019

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling som afholdes lørdag den 25.05.2019, kl. 13.00-16.00 i SabaaHouse, Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V.

 

Forny dit medlemskab

Der findes 2 typer medlemskaber i Sabaah. Begge giver adgang til at deltage i Generalforsamlingen, dog er det kun Medlemskab 2 der giver stemmeret.

Medlemskab 1 kan opnås af alle, der støtter Sabaahs formål. Medlemskab 1 koster 75 kr. pr. år og giver ikke stemmeret.

Medlemskab 2 er for landsforeningens målgruppe og frivillige. Medlemskab 2 koster 100 kr. pr. år. Med dette medlemskab opnår man stemmeret.

 

Hvordan melder jeg mig ind?

1. Indbetal 75 eller 100 kr. til Sabaahs MobilePay(12764) eller konto i Danske Bank på:

Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 10327695

IBAN: DK4230000010327695

BIC: (swift-adresse): DABADKKK

HUSK at skrive dit navn på indbetalingen.

2. Send efterfølgende en e-mail til info@sabaah.dk, hvor du oplyser navn og e-mail (vi bruger den primært til at indkalde til generalforsamlinger og sende påmindelser om fornyelse af medlemskab).

 

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne skal kandidater til bestyrelsesvalget meddele deres kandidatur senest 2 uger inden årets Generalforsamling. Vil du gerne stille op som kandidat bedes du meddele dette til os via info@sabaah.dk senest d.11. maj 2019 kl.12.

 

Forslag til behandling

Har du forslag som du ønsker behandlet på Generalforsamlingen skal du fremsende disse via info@sabaah.dk senest d.17. maj 2019 kl.12.

 

 

DAGSORDEN FOR SABAAH GENERALFORSAMLING

25. MAJ 2019 KL. 13-16 i SabaaHouse, Onkel Dannys Pl. 1, 1711 København V

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens årsberetning samt fremtidigt arbejde
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab
  4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelsesår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af revisor (udgår)
  8. Eventuelt

 

Her kan du læse den seneste årsrapport (brug koden 2207) og her finder du foreningens vedtægter.