Generalforsamling 24. februar

Den 24. februar, kl. 17.00 afholder Sabaah ordinær generalforsamling i Råhuset på Vesterbro.

Generalforsamlingen er Sabaahs øverste myndighed og DIN mulighed for at få indflydelse i foreningen. Det er på generalforsamlingen, at vi vedtager Sabaahs vedtægter, budget, diskuterer det kommende års forløb og vælger medlemmer til bestyrelsen. Kort sagt, en vigtig aften for foreningens fremtid.

Dagsorden (jf. Sabaahs vedtægter):

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Afstemning om udsættelse af forelæggelse og godkendelse af årsrapport, regnskabsår og driftsbudget for 2016.
    Ekstraordinær generalforsamling finder sted i marts/april
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4. Opfordring fra afgående bestyrelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: formand, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Adgang til generalforsamlingen

I henhold til vedtægterne har alle medlemmer ret til at deltage, tage ordet og stemme ved generalforsamlingen.
Derudover har Sabaahs ansatte, revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, adgang og ret til at tage ordet ved generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalg

Alle medlemmer i foreningen kan stille op til bestyrelsesvalget. Kandidaturet kan meldes inden eller ved selve generalforsamlingen.

Overvejer du at stille op, men har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte info@sabaah.dk og høre mere om arbejdet. Du kan også lære mere om Sabaahs bestyrelse og organisation her

Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, d. 16. februar, 2016.

Medlemskab

Ønsker man at deltage ved Sabaahs generalforsamling, skal man melde sig ind i foreningen. Det gør man ved at sende en mail med fuldt navn og emailadr. til info@sabaah.dk og derudover overføre 50 kr. til foreningens bankkonto på:

Reg. nr.: 1551
Kontonr.: 10327695

Årsberetning

Til generalforsamlingen præsenterer bestyrelsen sin årsberetning. Den kan også læses her.

Spørgsmål vedr. generalforsamling, medlemskab, forening, vedtægter osv. kan stilles til mail info@sabaah.dk / tlf. 3323 2000

Vi håber på at se dig.