Ny organisationsstruktur og nye ansættelser

Tirsdag d. 30. januar kunne Sabaah præsentere en ny organisationsstruktur, samt ansættelsen af en ny organisationschef og generalsekretær i Sabaah. Fra d. 01. marts 2018 starter Dijana Dix Omerbasic som nyansat Generalsekretær i Sabaah. Samtidigt udtræder Thykjær Andersson fra bestyrelsen for at tiltræde en stilling som organisationschef i Sabaah. Mateen Malik Hussein fortsætter som forperson og talsperson, mens Moeisha Aden fortsat også er næstforperson og talsperson

Ny organisationsstruktur
Hvordan bliver Sabaah en mere bæredygtig organisation med mere effektive processer? Dette spørgsmål var fokus for en arbejdsweekend for bestyrelsen i november 2017. På denne weekend lagde bestyrelsen grundstenene for en ny organisationsstruktur med fokus på ansvarsfordeling og struktur. En struktur der skal muliggøre flere og bedre aktiviteter og projekter til kernemålgruppen, og frem for alt sikre mere gennemsigtighed mellem medlemmer og brugere  – og sekretariatet samt bestyrelsen.

Det betyder først og fremmest, at der er fordelt ansvarsområder med en ansvarsperson på de følgende beskrevne områder;

Kommunikation og fortaleri: Fahad Saeed – bestyrelsesmedlem
Økonomi: Thykjær Andersson – Organisationschef
IT: ekstern leverandør
Events: Det frivilige festudvalg
Sabaah rådgivning: Sandra Leiton Soliz – bestyrelsesmedlem
Sabaah Outreach: Peter Raunkiær Christensen – bestyrelsesmedlem
Sabaah Café: F.B. – bestyrelsesmedlem

Klik her for at se det fulde organisationsdiagram.

Nye ansættelser i Sabaah
Det glæder os at kunne annoncere at Dijana Dix Omerbasic pr. d. 01. marts tiltræder som ny generalsekretær i Sabaah. Dijana kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Røde Kors Hovedstaden, hvor hun bl.a. har haft ansvar for frivillighed og integrationsprojekter. Derudover har Dijana stærke kompetencer indenfor fundraising, og har bl.a. siddet som evaluator på det danske Erasmus+ projekt. Dijana får ansvar for sekretariatet, udvikling af projekter samt fundraising i Sabaah.

Den nye struktur omfatter samtidigt at Thykjær Andersson, der har siddet i Sabaahs bestyrelse i to år, starter som Organisationschef. Thykjær får dermed ansvaret for personale og ansættelser, økonomi og servicering af bestyrelsen.

Sekretariatets sidste ben er udgjort af Malte Breiding Hansen, der er ansat som projektkoordinator på Outreach – Sabaahs workshoptilbud til udskolingen, gymnasielle uddannelser og fagpersoner. Malte har ansvaret for koordinering og udvikling af Outreach, og sidder derudover også på en række ac-opgaver, såsom evaluering af Sabaahs aktiviteter og projekter.

Det sociale område
På det sociale område, er Jakob Lindebæk Jasim og Raaby fortsat ansat som café-ansvarlige i Café Pavo, Sabaahs ugentlige café. I Café+, der er Sabaahs tilbud til personer der identificerer sig som kvinder og transpersoner, er Irena Lukic ansvarlig som frivillig koordinator.

Sabaahs rådgivning tæller fortsat Fahad Saeed, Thykjær Andersson, Sandra Leiton Soliz og Maria Muhandes som ansatte rådgivere.

Samlet set fordeler ansættelser i Sabaah sig på følgende antal timer:
Organisationschef: 15 t/ ugentligt
Generalsekretær: 30 t/ugentligt
Projektkoordinator: 7 t/ugentligt
Café ansvarlige: 5 t/ugentligt per medarbejder
Rådgivere: 4 t/ugentligt