Om Sabaah

Sabaah betyder ’ny dag’ eller ’ny begyndelse’. Vi er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+ personer* (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund.

Hvorfor Sabaah?
Sabaahs målgruppe oplever ofte udfordringer forbundet med deres etnicitet, seksuelle orientering og/eller kønsidentitet. Vi arbejder for at skabe bedre levevilkår for vores målgruppe, hvilket kræver en særlig og målrettet indsats. Dels udgør vi et trygt netværk, dels skaber vi dialog og debat om relevante emner og arbejder for at udbrede kendskabet til vores sag og de problematikker, Sabaah arbejder med.

I et stærkt fællesskab og gennem vores netværksaktiviteter støtter vi i foreningen hinanden i de problemer, der kan opstå i tilværelsen som minoritetsetnisk LGBT+ person – eksempelvis det at ’springe ud’, religion, ensomhed, familiekonflikter, kærlighed samt det at færdes i LGBT+ miljøet.

Hvordan Sabaah?
Sabaah har gennem de sidste 10 år været engageret i adskillige debatarrangementer, demonstrationer og LGBT+ politisk aktivisme. Samtidig har vi hjulpet hundredvis af minoritetsetniske LGBT+ personer, hvilket vi agter at gøre i mange år endnu. Læs mere om vores tidligere og aktuelle aktiviteter her.

I foreningen engagerer vi unge LGBT+ personer med minoritetsbaggrund i vores forskellige frivilligaktiviteter. Vi ønsker at styrke vores målgruppes erfaring med og lyst til at organisere, planlægge, koordinere og fordele ansvar i en frivillig organisation. Derudover er vi en større gruppe frivillige og et par enkelte ansatte, som holder hjulene kørende i vores forening.  Læs mere om organisationen her.

*Her på hjemmesiden anvender vi LGBT+ begrebet om personer, hvis seksuelle orientering og/eller kønsidentitet afviger fra heteroseksualitet og ciskønnethed. Nogle gange siger og skriver vi bare LGBT, men vores målgruppe er ikke begrænset til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som LGBT-begrebet dækker over.

Historie

Sabaah rundede d. 15. april 2016 et skarpt hjørne: Da var det ti år siden, vi stiftede foreningen på en lille generalforsamling.

Organisation

Sabaah er en selvstændig, frivillig forening (NGO). Det betyder, at det er frivillige, der styrer organisationen og træffer de vigtige beslutninger om, hvor vi skal hen, hvilke projekter vi skal fokusere på, og hvad vi skal mene om forskellige emner.

Økonomi

Sabaah er en non-profit organisation baseret på frivillighed og uden indkomstgenererende aktivitet. Derfor beror vores aktiviteter udelukkende på ekstern fundraising og offentlige midler.

Vedtægter

Sabaahs gældende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen d. 25. maj 2019. Sabaahs vedtægter   Navn, hjemsted, formål og struktur §1. Foreningens navn er Sabaah – Landsforeningen for minoritetsetniske LGBT+ personer. Stk. 2. Sabaahs hjemsted er i Københavns Kommune. Landsforeningens adresse er sekretariatets adresse.   Formål §2. Sabaahs formål er at arbejde for at forbedre rettighederne […]