Organisation

Sabaah er en selvstændig, frivillig forening (NGO). Det betyder, at det er frivillige, der styrer organisationen og træffer de vigtige beslutninger om, hvor vi skal hen, hvilke projekter vi skal fokusere på, og hvad vi skal mene om forskellige emner. Nedenfor kan du se, hvordan Sabaah er struktureret. Under billedet kan du læse om foreningens forskellige led.

Sabaah-org-struktur


Generalforsamlingen
er Sabaahs øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes som udgangspunkt en gang årligt, og det er her, der vælges bestyrelse, vedtages ændringer i vedtægterne og diskuteres forrige og kommende foreningsår. For at deltage på generalforsamlingen skal man være medlem af Sabaah.

Bestyrelsen står for Sabaahs daglige ledelse og samles to gange om måneden. På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsens forperson, medlemmer samt suppleanter. Det er dem, der i løbet af året arbejder med organisationens udvikling, strategi, forholder sig til politiske spørgsmål og er med til at sætte nye initiativer i gang. Det er ikke nødvendigt at sidde i bestyrelsen for at være med til at planlægge og iværksætte nye aktiviteter og projekter i Sabaah. Bestyrelsen arbejder sammen med foreningens andre frivillige om udvikling af aktiviteter, projekter og udvalg, og har ansvaret for, at Sabaahs overordnede strategi og politiske linje bliver overholdt i disse organisationsled.

Sabaahs udvalg arbejder med at udvikle organisationen på forskellige områder. Kommunikationsudvalget arbejder eksempelvis for at udbrede kendskabet til Sabaah og sikrer vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

Sabaah har en række faste, tilbagevendende eller periodiske aktiviteter. Disse aktiviteter drives primært af frivillige i Sabaah. Alle kan være med til at sætte ting i gang i Sabaah, men nye initiativer og aktivitetsideer skal godkendes af bestyrelsen for at sikre, at de stemmer overens med Sabaahs grundlæggende formål. Har du en idé til et nyt projekt eller en aktivitet, kan du altid kontakte bestyrelsen gennem sekretariatet.

Sekretariatet står for den daglige administration og drift af organisationen. Pt. består sekretariatet af en ansat organisationssekretær/projektkoordinator og en studentermedarbejder, der primært er ansvarlig for vores ugentlige cafe i København. Det er sekretariatets ansvar, at organisationen kører, som den skal, og at vi udvikler os. Derudover står sekretariatet til rådighed for at hjælpe og vejlede frivillige, rekruttering samt uddannelse af frivillige. Sekretariatet er ansat af bestyrelsen.

Rådgivningen fungerer som en selvstændig aktivitet og udvikles og drives af Sabaahs egen rådgiver, der er ansat af bestyrelsen. Det er rådgiveren, der svarer på henvendelser og sammen med en repræsentant fra bestyrelsen står for udvikling af rådgivningen og yderligere rådgivningsaktiviteter.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne være frivillig i Sabaah, enten i bestyrelsen, i udvalg eller i forbindelse med en af vores aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte os på info@sabaah.dk eller 3323 2000.