Vil du være lønnet oplægsholder i Sabaah?

Vi søger oplægsholdere til vores undervisningsprojekt Outreach i Sabaah.

Med projektet ønsker Sabaah at afhjælpe stigmatisering og diskrimination af LGBTQ-personer med etnisk minoritetsbaggrund gennem oplysning, dialog og debat om rettigheder, kultur og normer ifm. seksualitet, køn og kønsidentitet.

Vi skal holde oplæg i udskoling, på ungdomsuddannelser samt andre relevante steder og for relevante faggrupper. Hvert oplæg afholdes af to oplægsholdere og har en varighed på ca. 2 x 45 min.


For at søge skal du:

  • Have mod på (at lære) at stå og formidle foran en større forsamling. Det er således en fordel, men ikke et krav, at du har undervisningserfaring
  • Kunne deltage i infomøder og temamøder (ca. 4 gange årligt). Disse møder er obligatoriske og ikke lønnet
  • Kunne deltage i uddannelsesweekend den 7-8 maj 2016
    Til uddannelsesweekenden bliver du klædt godt på og vil bl.a. blive undervist i mundtlig præsentationsteknik, facilitering og emner om køn, seksualitet og identitet i minoritetsetniske hjem, æresrelaterede konflikter etc.


Send os en kort ansøgning (½ side), hvor du besvarer følgende spørgsmål:

  1. Hvem er du (baggrund, uddannelse og alder)?
  2. Hvorfor vil du gerne være oplægsholder i Sabaah?
  3. Hvorfor skal vi vælge dig?
  4. Hvad har du af tidligere relevant erfaring?

Send os din korte ansøgning til info@sabaah.dk, senest 1. maj, kl. 12:00.


Vi kan tilbyde:

Løn som oplægsholder. Der vil i alt være 2-4 oplæg om måneden, hvorfor du ikke kan forvente vagter hver uge. Stillingen som oplægsholder er afvekslende og med mulighed for faglig og personlig udvikling.
Sabaah er en forening med stor mulighed for at udvikle og præge undervisningsprojektet. Det er en arbejdsplads med et socialt klima og mange engagerede frivillige.
Projektet Outreach er et toårigt projekt, som udløber i udgangen af 2017.


For yderligere information om stillingen kontakt:
Projektkoordinator Cindy Danieles,
cindy@sabaah.dk / 2326 7159