Outreach

Outreach er Sabaahs landsdækkende undervisningsprojekt, som retter sig mod udskolingen, ungdomsuddannelser samt mod fagpersoner, organisationer og studerende inden for det socialfaglige felt. I Outreach udbyder vi oplæg og workshops, hvor vi sætter fokus på eksisterende normer for og afmonterer fordomme om det minoritetsetniske LGBT+ perspektiv. Vi anvender dialogbaserede oplæg og øvelser til at undersøge fakta, formodninger og fordomme om seksualitet, kønsidentitet og etnicitet. Undervejs berører vi temaer som rettigheder, normer og diskriminationer.

Baggrunden for Outreach
Vores ønske er at sprede budskabet om nødvendigheden af at bekæmpe stigmatisering og diskrimination af vores kernemålgruppe, LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund.

På sigt vil vi også gerne inkludere relevante væresteder, klubber og boligsociale områder for at nå projektets målgruppe og deres pårørende i deres nærmiljø.

Projektet vil i så høj grad som muligt involvere LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund som oplægsholdere og/eller bidragsydere til materiale. Dels for at opnå en høj grad af empowerment i projektet og dels for at inkludere flere fra denne målgruppe i foreningen. Ved at inkludere Sabaahs primære målgruppe (minoritetsetniske LGBT+ personer) i udarbejdelse og afholdelse af oplæg, ønsker vi at inkludere flere i det frivillige foreningsliv ved at skabe mulighed for at engagere sig i arbejdet med at definere kerneproblematikker og udforme løsninger inden for området.

Målet er, at undervisere rundt omkring i Danmark skal være bevidste om deres rolle i arbejdet mod diskrimination og prioritere det i deres undervisning. De skal føle sig kompetente til at varetage opgaven.
Vi er inspireret af en normkritisk tilgang, der sætter spørgsmålstegn ved det, der ofte tages for givet.
Forløbet varer cirka to timer, er gratis og afholdes af to oplægsholdere.

Vil du booke et oplæg?

Info: Oplægget bliver afholdt af to oplægsholdere
Varighed: Cirka to timer (2×45 min.)
Spørgsmål: Kontakt os på outreach@sabaah.dk


Når I booker, vil vi gerne vide følgende:

  1. Ønsker til dato og tidsrum
  2. Præcis adresse
  3. Deltagerantal og eventuelle særlige behov
  4. Ønsker til indhold (er der noget specifikt, I ønsker at arbejde med?)
  5. Kontaktperson (navn, mail og tlf. nr.)