Paneldebat: Professionsperspektiver på etnicitet, køn og seksualitet

D. 24. marts 2017 afholder vi, i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol samt Børns Vilkår, en paneldebat om de udfordringer, vores målgruppe møder i forskellige fagsystemer.

Debatten foregår på Professionshøjskolen UCC i det store atrium i Warehouse-bygningen.

Vi tager udgangspunkt i en fiktiv case om ”Ali”, som har kontaktet Sabaah, fordi hans seksualitet er årsag til en stor konflikt i hans familie. Casen er baseret på mange lignende henvendelser, som Sabaah har fået fra rådgivningssøgende.

I Alis situation spiller lærere, pædagoger og socialrådgivere en afgørende rolle, og hos Sabaah oplever man et øget behov hos disse faggrupper for at udvikle bedre metoder til at håndtere problematikker, hvor køn, seksualitet og etnicitet spiller ind.

Med udgangspunkt i fem fagperspektiver kigger vi i debatten på, hvilke udfordringer, barrierer og løsninger der er i de faglige systemer, når etnicitet, køn og seksualitet er i spil.

De faglige perspektiver bliver præsenteret løbende op til eventen, og er repræsenteret ved forskellige perspektiver:

– Socialrådgiverperspektiv
– Lærer/skoleperspektiv
– Pædagogisk perspektiv
– NGO-perspektiv (Sabaah)
– Normkritisk perspektiv

Paneldebatten er modereret af Fahad Saeed – medstifter og talsperson i Sabaah. Efter debatten er der mulighed for at købe forfriskninger i UCC’s fredagsbar Humlen.

Baggrund

I Sabaah oplever vi en voksende opmærksomhed på vores område, ikke mindst med et stigende antal henvendelser fra minoritetsetniske LGBT+ personer i hele landet.

Denne paneldebat kommer bl.a. ud fra et behov om at kvalificere de fagpersoner, der professionelt eller frivilligt beskæftiger sig med målgrupper, hvor etnicitet, kønsidentitet og seksualitet kan være roden til konflikt og udfordringer.

Sabaahs medlemmer og målgruppe befinder sig i et skæringspunkt, hvor disse identitetsfaktorer overlapper hinanden og i visse tilfælde skaber barrierer for at udleve og udfolde kærlighedsliv, seksualitet og socialt liv. I mange tilfælde er det de samme identitetsfaktorer, vores brugere bliver diskrimineret ud fra i uddannelse, job og nattelivet.

Der eksisterer et behov for at synliggøre professionernes samfundsmæssige opgave og ansvar i at uddanne, undervise, og understøtte de professionelles arbejde og derved sikre ligestilling og lige muligheder uanset køn, seksualitet og etnicitet. Det handler om, hvordan professionerne er og bliver kompetente til at indgå i et tæt samarbejde omkring de udfordringer som bl.a. denne gruppe i samfundet oplever.

Vi tager tråden op fra tidligere debatter og arrangementer og kigger på, hvilke konkrete praksisværktøjer man kan bruge til at bekæmpe og forebygge diskrimination, homofobi og stigmatisering, samt hvordan man kan sikre og facilitere bedre vilkår for minoritetsetniske LGBT-personer.