Til studerende

Sabaah modtager mange henvendelser fra studerende, som er interesserede i vores arbejde. Det er vi rigtig glade for, da forskning og ny viden er essentielt for vores udvikling – det tilfører ekspertise på området, der kan bruges til at udvikle nye strategier og skaber øget opmærksomhed på problemstillinger, som er vigtige at få belyst.

Desværre er det begrænset, hvad vi kan være behjælpelige med i Sabaah, både af ressourcemæssige årsager og af hensyn til vores sociale og netværksskabende arbejde.

Nedenfor har vi derfor samlet eksempler på eksisterende forskning, hvor Sabaah indgår, og en række spørgsmål og svar baseret på henvendelser, vi ofte modtager fra studerende.

Til slut har vi inkluderet en liste over emner, vi som organisation meget gerne ser, at der forskes i, eftersom vi har et behov for viden på disse områder.

For tidligere udtalelser til og optrædener i pressen henviser vi til vores presseside, som kan findes her.

Tidligere forskning (under udarbejdelse)

Der findes en del forskning, hvori Sabaah indgår i større eller mindre grad. Først og fremmest anbefaler vi rapporten “Nydanske LGBT-personers levevilkår” fra 2015. Se også kandidatafhandlingerne “Homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk” (2009) af Ditte Dræby og “Homoseksuelle muslimer i Danmark” (2014) af Dilansev Gezen.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Jeg vil gerne i kontakt med en eller flere af jeres brugere/frivillige, kan I hjælpe mig med det?

Svar: Af hensyn til behovet for diskretion kan vi desværre ikke formidle kontakt til enkeltpersoner blandt vores brugergruppe eller frivillige, men hvis du sender en mail til info@sabaah.dk og beskriver dit ærinde (projektbeskrivelse, interviewspørgsmål osv.), kan vi dele den i vores interne lukkede Facebook-gruppe. På den måde kan eventuelle interesserede derefter selv henvende sig til dig.

Spørgsmål: Jeg vil gerne interviewe jer. Kan det lade sig gøre?

Svar: Det er meget få af vores aktivister og medlemmer, der har mulighed for stille op til interviews. At skaffe respondenter bliver højest sandsynligt den sværeste del af jeres opgave. Vi er en lille forening baseret på frivillighed, hvorfor vi sjældent har ressourcer til at stille op til interviews.

Spørgsmål: Jeg vil gerne observere under en af jeres cafeaftener. Må jeg det?

Svar: Cafeernes vigtigste funktion er at udgøre et trygt rum for vores brugere. Udefrakommende, som ikke er del af målgruppen, eller som er til stede i en professionel henseende, forstyrrer dynamikken og gør dermed rummet mindre trygt. Dette gør sig især gældende for vores kvindecafe, som stadig er under udvikling. Derfor vil vores svar på dette spørgsmål desværre altid være et nej.

Spørgsmål: Hvorfor tror I, det er svært for minoritetsetniske LGBT+-personer at springe ud og udleve deres seksualitet og/eller ikke-normative kønsidentitet? Oplever I, at det er blevet mindre tabubelagt over de senere år?

Svar: Disse er komplekse og vigtige spørgsmål, som vi til stadighed diskuterer. Se blandt andet artiklen “Flere homoseksuelle nydanskere springer ud”, hvor vores forperson Fahad Saeed udtaler sig, ovennævnte forskning samt vores presseside for yderligere svar.

Hvordan kan I hjælpe Sabaah?

Tag en dialog med os og hør, om vi har et aktuelt vidensbehov, vi gerne vil have dækket. Områder, vi pt. gerne vil have undersøgt, er:

– Vilkår og trivsel blandt minoritetsetniske transpersoner
– Racisme i nattelivet
– Hadforbrydelser og diskrimination på baggrund af etnicitet, kønsidentitet og seksualitet