Rapport: Nydanske LGBT-personers levevilkår

Udgivelsen af rapporten Nydanske LGBT-personers levevilkår, er en længe ventet begivenhed. Vi mener at rapportens konklusioner kalder på politisk handling og konkrete initiativer der kan forbedre vilkår for minoritetsetniske LGBT-personer. Det ville være kontraproduktiv for bekæmpelsen af homo-, transfobi og social kontrol, hvis rapporten udelukkende bruges til at konkludere fakta, der bekræfter fordomme om bestemte etniske grupper i Danmark.

Rapporten er produceret af analysebureauet Als Research med hjælp fra Sabaah og udgives ved Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Du kan læse og downloade rapporten nederst på siden.  

Dårlig psykisk trivsel bland nydanske LGBT-personer
Rapporten omfatter bl.a. kvalitative interview med mere end 50 nydanske LGBT-personer, en survey med mere end 3.000 deltagere samt en holdningsundersøgelse af nydanskeres holdning til LGBT-personer. Undersøgelsen er indtil videre den største undersøgelse af sin art i Europæisk kontekst.

En af rapportens vigtigste konklusioner, viser at den psykiske trivsel blandt et betydeligt mindretal af de nydanske LGBT-personer er meget ringe.

  • 20 procent af de nydanske homoseksuelle oplever at blive socialt udstødt fra familien.
  • 13 procent af nydanske homoseksuelle været udsat for vold fra familiemedlemmer på grund af deres seksualitet
  • 33 procent har inden for det seneste år overvejet at begå selvmord.

Holdning til LGBT-personer blandt nydanskere
Derudover kommer rapporten også ind over holdning til LGBT-personer blandt nydanskere. Blandt de godt 1.000 repræsentativt udvalgte personer med ikke-vestlig minoritetsbaggrund, svarer 24% at at de enten er »helt enige« eller »delvist enige« i, at det bør være forbudt at have sex med en af samme køn. Samme holdning har 3 procent af den samlede danske befolkning.

For Sabaah er rapporten enorm vigtig, og kommer til at udgøre en uundværlig vidensressource i organisationens fremtidige arbejde. Vi håber at denne vigtige viden, bruges til at bekæmpe homo/ transfobi og stigmatisering af LGBTQI-personer. Vi kalder på mere og bedre uddannelse af fagpersoner, viden om køn, seksualitet i uddannelsessystemet samt outreachprojekter der rækker ud over Storkøbenhavn.

Klik her for at læse og downloade rapporten.