Sabaah Generalforsamling 2014

Sabaah indkalder til generalforsamlingen 2014.

På generalforsamlingen skal der blandt andet vedtages nye vedtægter, regnskabet for 2013 skal godkendes og en ny bestyrelse skal vælges.

Generalforsamlingen finder sted mandag d. 31. Marts kl. 18 på Block 66 i Kødbyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dagsordenen på generalforsamlingen er som følgende:

a. Valg af dirigent og referent

b. Bestyrelsens beretning

c. Forelæggelse af årsrapport samt godkendelse af årsrapporten

d. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse samt vedtagelse

e. Forelæggelse af nye vedtægter til godkendelse samt vedtagelse

f. Forslag

g. Valg af bestyrelse samt suppleanter

h. Valg af revisor

i. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem, der senest ti dage før generalforsamlingen har meldt sig ind i foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægt. For at blive medlem se venligst linket – http://sabaah.dk/om-sabaah/bliv-medlem-2/

Sabaahs ansatte og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

NB. årsregnskabet for 2013 er stadig ved at blive færdigbehandlet af revisoren, men udsendes rettidigt ift. de gældende vedtægter.