Undersøgelse af nydanske LGBT-personers levevilkår

Socialminister Manu Sareen udtaler i Politiken i dag, at en undersøgelse af nydanske LGBT-personers levevilkår bliver sat i gang i november måned. Undersøgelsen sigter mod at tilvejebringe større viden om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer i Danmark. I Sabaah modtager vi dette som en ovenud glædelig nyhed, da det vil styrke vores arbejde og de indsatser, vi allerede arbejder med. Der er meget lidt dokumenteret viden om nydanske LGBT-personers vilkår og holdning til konflikter om køn og seksualitet i de minoritetsetniske miljøer.

Undersøgelsen styrke ligger først og fremmest i omfanget, da den skal omfatte hele landet. Der foretages en survey samt et stort antal kvalitative interview for at afdække holdninger til homo-, biseksualitet og transkønnethed i minoritetsetniske miljøer, samt nydanske LGBT-personers faktiske oplevelser af familie- og nærmiljøets reaktioner på deres kønsmæssige og seksuelle orientering.

Undersøgelsen bliver foretaget af analysebureauet Als Research. Sabaah er løbende i kontakt med Als ang. udformning og udførelse af undersøgelsen.