Til studerende

Sabaah modtager mange henvendelser fra studerende, som er interesserede i vores arbejde. Det er vi rigtig glade for, da forskning og ny viden er essentielt for vores udvikling – det tilfører ekspertise på området, der kan bruges til at udvikle nye strategier og skaber øget opmærksomhed på problemstillinger, som er vigtige for Sabaah at få belyst.

Desværre er det begrænset, hvad vi kan være behjælpelige med i Sabaah, både af ressourcemæssige årsager, af hensyn til vores sociale og netværksskabende arbejde og af hensyn til vores brugeres diskretion. 

Nedenfor har vi derfor samlet en række spørgsmål og svar baseret på henvendelser, vi ofte modtager fra studerende og en liste over emner, vi som organisation meget gerne ser, at der forskes i.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Jeg vil gerne i kontakt med en eller flere af jeres brugere/frivillige, kan I hjælpe mig med det?

Svar: Af hensyn til behovet for diskretion kan vi desværre ikke formidle kontakt til enkeltpersoner blandt vores brugergruppe eller frivillige, men hvis du sender en mail til info@sabaah.dk og beskriver dit ærinde (projektbeskrivelse, interviewspørgsmål osv.), kan vi dele den i vores interne lukkede Facebook-gruppe. På den måde kan eventuelle interesserede derefter selv henvende sig til dig.

Spørgsmål: Jeg vil gerne interviewe jer. Kan det lade sig gøre?

Svar: Det er meget få af vores aktivister og medlemmer, der har mulighed for stille op til interviews. At skaffe respondenter bliver højest sandsynligt den sværeste del af jeres opgave. Vi er en lille forening baseret på frivillighed, hvorfor vi sjældent har ressourcer til at stille op til interviews.

Spørgsmål: Jeg vil gerne observere under en af jeres cafeaftener. Må jeg det?

Svar: Cafeernes vigtigste funktion er at udgøre et trygt rum for vores brugere. Udefrakommende, som ikke er del af målgruppen, eller som er til stede i en professionel henseende, forstyrrer dynamikken og gør dermed rummet mindre trygt. Dette gør sig især gældende for vores kvindecafe, som stadig er under udvikling. Derfor vil vores svar på dette spørgsmål desværre altid være et nej.

Spørgsmål: Hvorfor tror I, det er svært for minoritetsetniske LGBT+ personer at springe ud og udleve deres seksualitet og/eller ikke-normative kønsidentitet? Oplever I, at det er blevet mindre tabubelagt over de senere år?

Svar: Disse er komplekse og vigtige spørgsmål, som vi til stadighed diskuterer. Se blandt andet artiklen “Flere homoseksuelle nydanskere springer ud”, hvor vores talsperson Fahad Saeed udtaler sig. 

Spøgsmål: Hvordan kan vi hjælpe Sabaah?

Svar: Vi er så glade for den store interesse for at blive frivillig i Sabaah. P.t. har vi primært ad hoc-opgaver til frivillige og disse vil fra tid til anden blive slået op i FB gruppen Sabaahs Venner, som du er velkommen til at blive en del af.

Behov for viden

Send os gerne en mail og tag en dialog med os, om vi har et aktuelt vidensbehov, vi gerne vil have dækket. Områder, vi pt. gerne vil have undersøgt, er:

  • Vilkår og trivsel blandt minoritetsetniske transpersoner
  • Oplevelser, vilkår og særlige kendetegn ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter rettet mod minoritetsetniske LGBT+ personer. 
  • Metodeudvikling og best practice for rådgivning og screening af minoritetsetniske LGBT+ personer udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. 
  • Racisme og xenofobi i nattelivet
  • Hadforbrydelser og diskrimination på baggrund af etnicitet, kønsidentitet og seksualitet

Kontakt til pressen

Sabaah står altid til rådighed ved henvendelser fra pressen. Se her, hvis du er interesseret I at få en udtalelse fra Sabaahs talspersoner eller ønsker et overblik over tidligere mediedækning af Sabaahs indsatser,  standpunkter og udtalelser. 

Læs mere