Indkaldelse til online GF

Der indkaldes hermed til en online generalforsamling d.23. maj 2020 kl.13-15.

Grundet de særlige omstændigheder omkring COVID-19 vil generalforsamlingen i år finde sted online, og kun indeholde de punkter som ikke kræver anonym stemmeafgivelse.

Derfor vil dagsordenen se sådan her ud:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens årsberetning samt fremtidigt arbejde
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab
  4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelsesår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (udgår d.23. maj, da punktet kræver anonym stemmeafgivelse. Bestyrelsesvalg afholdes derfor særskilt og indkaldes til så snart relevante forsamlingsforbud ophæves)
  7. Valg af revisor (udgår d.23. maj, da punktet ikke er relevant for 2020)
  8. Eventuelt

For at deltage i Generalforsamlingen skal du klikke på meet.google.com/qre-cguj-zbx indtaste dit navn og afvente at blive lukket ind til mødet. Adgang til online Generalforsamling kan ske fra kl.12.50 – 13.10.

Deltagere i generalforsamlingen skal både kunne ses og høres, så dirigenten kan holde øje med evt. markeringer og for at sikre et så trygt rum for alle som muligt.

Sørg for at forny dit medlemskab inden mødet starter, da det kun er medlemmer der bliver lukket ind til mødet.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal sendes ind til info@sabaah.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest d.15. maj 2020.

Årsrapporten, inkl. regnskab, kan du tilgå via vores hjemmeside her: https://sabaah.dk/organisation/aarsrapporter/
De gældende vedtægter kan du finde her: https://sabaah.dk/organisation/

Information om hvordan du opnår eller fornyer medlemskab finder du her: https://sabaah.dk/stoet-sabaah/bliv-medlem/