Online Generalforsamling 2021

Det bliver endnu et år med online Generalforsamling i Sabaah, da restriktionerne forhindrer os i at forsamle os fysisk.

Medlemmer indkaldes derfor til online GF søndag d.9. maj kl.13-15. Selve bestyrelsesvalget skal kunne gennemføres med anonym stemmeafgivelse og denne bliver der indkaldt til særskilt, når restriktionerne er løftet.

Dagsordenen for GF bliver :

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Bestyrelsens årsberetning samt fremtidigt arbejde

3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab

4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelsesår

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse: menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter – udgår

7) Valg af revisor – udgår

8) Eventuelt

Ift. pkt. 5 Indkomne Forslag, så skal disse sendes til info@sabaah.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest d.1. maj 2021.

For at deltage i Generalforsamlingen skal du klikke på nedenstående link, indtaste dit navn og afvente at blive lukket ind til mødet. Virker linket ikke kan du få adgang ved at ringe op til nedenstående nummer og bruge PIN-koden.

Link til GF: meet.google.com/jqc-udru-wcz

Eller ring: (‪DK‬) ‪+45 70 71 46 77‬ Pinkode: ‪569 044 148#‬

Adgang til online Generalforsamling kan ske fra kl.12.50 – 13.10. Deltagere i generalforsamlingen skal både kunne ses og høres, så dirigenten kan holde øje med evt. markeringer og for at sikre et så trygt rum for alle som muligt.

Sørg for at forny dit medlemskab inden mødet starter, da det kun er medlemmer der bliver lukket ind til mødet. Mange vælger at fornye medlemskab i april og maj, netop fordi GF nærmer sig, så mange af jer har muligvis et medlemskab der udløber meget snart.

Hvis du er i tvivl om du har gyldigt medlemskab så spørg os via info@sabaah.dk

Sørg for at have adgang til relevante dokumenter under generalforsamlingen. Budget og indkomne forslag præsenteres på dagen.

Årsrapporten, inkl. regnskab og årsberetning, kan du tilgå via vores hjemmeside her: https://sabaah.dk/organisation/aarsrapporter/
De gældende vedtægter kan du finde her: https://sabaah.dk/organisation/ 

Information om hvordan du opnår eller fornyer medlemskab finder du her: https://sabaah.dk/stoet-sabaah/bliv-medlem/