Regnskab til Civilstyrelsen

Som en del af afrapporteringen til Civilstyrelsen offentliggøres de indsendte regnskaber her, her og her.

Årsrapporter

Sabaahs årsrapporter giver et indblik i foreningens arbejde fra de forgangne  år, fremtidige indsatsområder samt foreningens økonomiske prioriteringer.

Læs mere