Resultat af bestyrelsesvalget 2021

D. 12. juni 2021 blev der afholdt bestyrelsesvalg i foreningen.

Efter § 4 i foreningens vedtægter startede mødet med valg til dagsordens pkt.1: 

Referent: Dijana 

Dirigent: Dijana

Stemmetællere: Kian, Elijah og Jiyan 

Valg af opstillingsberettigede 

Idet færre end 3 kandidater ved valgets dato havde tegnet medlemskab i mindst 11 mdr forinden, blev der som følge af § 3 stk 6 i foreningens vedtægter afholdt et opstillingsvalg for de resterende to ledige bestyrelsesposter.

De fremmødte stemmeberettigede godkendte her opstillingen af begge kandidater. 

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Alle kandidater og suppleanter kom til afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. 

Det fremgik af optællingen, at følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

  • Sandra Leiton Soliz 
  • Yalda Tabesh
  • Delaram Fayazi

Samt suppleanter til bestyrelsen: 

  • Ahmad Mahmoud 
  • Maria Muhandes

Stort tillykke med valget til de nyvalgte!

Den nyvalgte bestyrelse pr. 12.juni 2021