Hvad er Outreach?

Outreach er Sabaahs landsdækkende undervisningsprojekt, som retter sig mod udskolingen, ungdomsuddannelser, velfærdsprofessionelle fagpersoner, institutioner og studerende samt minoritetsetniske alliancegrupper. Vi anvender dialogbaserede og normkritiske oplæg og øvelser til at udforske normer og fordomme om køn og seksualitet i et minoritetsetnisk perspektiv. Afhængig af målgruppen berører vi temaer som normer, diskrimination, intersektionalitet og tolerance. Forvent at blive aktivt inddraget!  

Læringsmål og oplægstyper

Outreach ønsker at øge bevidstheden om og derigennem forbedre levevilkårene for minoritetsetniske LGBT+ personer. Dette tilgås fra forskellige vinkler afhængig af hvem vi er ude og besøge, men bibeholder normkritik, intersektionalitet og dialogbaseret undervisning som metodisk kerne. Den forandring som Sabaah gerne vil se i forståelsen af, bevidstheden om og tilgangen til minoritetsetniske LGBT+ personer, og normdevierende individer generelt, ønskes både i medborger-til-medborger-relationer, i velfærdsprofessionelles viden om og håndtering af målgruppen i deres faglige samt gennem en øget dialog med minoritetsetniske grupper og politiske aktører i samfundet. Sabaah arbejder derfor med følgende oplægstyper: 

 • Udskolings- og ungdomsuddannelsesoplæg
  Målgruppe: Oplæg for elever i udskoling og ungdomsuddannelser (og ungdomsinstitutioner for tilsvarende alderstrin)
  Formål: Øge bevidsthed og indsigt i køn og seksualitet i et minoritetsetnisk perspektiv og facilitere refleksion over begrænsende normer, identitet og tolerance. Her medvirker Outreach ofte i Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab mhp målopfyldelse af kompetencemålet for Køn, Krop og Seksualitet. 
 • Socialfaglige oplæg
  Målgruppe: Velfærdsprofessionelle og socialfaglige medarbejdere, herunder men ikke begrænset til: socialpædagoger, socialrådgivere, lærere på folkeskoler og ungdomsuddannelser, sygeplejersker, pædagoger, sagsbehandlere, fritidskonsulenter, job- og boligsociale medarbejdere samt fremtidige velfærdsprofessionelle der er under uddannelse på landets professionshøjskoler. 
  Formål: øge bevidsthed og indsigt i køn og seksualitet i et minoritetsetnisk perspektiv og facilitere refleksion over hvordan dette relaterer til (og eventuelt udfordrer) de deltagendes faglighed og omgang med minoritetsetniske LGBT+ personer. 
 • Allianceoplæg
  Målgruppe: Minoritetsetniske alliancegrupper, herunder bl.a. brugere og medlemmer ved dagshøjskoler for minoritetsetniske grupper, minoritetsetniske forældregrupper, ungdomsskoler for nytilkomne og tilsvarende. 
  Formål: Dialog og samtale om køn og seksualitet i et minoritetsetnisk perspektiv, herunder også seksuelle og kønsminoriteter i ikke-vestlige kontekster. 
 • Politiske oplæg
  Målgruppe: Politiske aktører, herunder bl.a. (ungdoms)partier, organisationer, fagforeninger og interesseorganisationer. 
  Formål: At øge kendskab til og bevidsthed om minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og facilitere refleksion om mulige tiltag med henblik på at forbedre vilkårene for dobbeltminoriteter både internt og i samfundet generelt. 
Vil du booke et oplæg?

Info: Oplægget bliver som udgangspunkt afholdt af to oplægsholdere
Varighed: Cirka to timer (2×45 min.)

Pris: Prisen afhænger af, om oplæg i din region er eksternt bevilget ved bestillingstidspunktet. Kontakt os på nedenstående mailadresse og hør nærmere. Ved egenbetaling ligger prisen per oplæg i omegnen af DKK 3.500,00 kr. ekskl moms + eventuelle transportomkostninger fra Københavnsområdet. 

Kontakt: outreach@sabaah.dk

Når I booker, vil vi gerne vide følgende:
 1. Ønsker til dato og tidsrum
 2. Præcis adresse
 3. Deltagerantal og eventuelle særlige behov
 4. Ønsker til indhold (er der noget specifikt, I ønsker at arbejde med? Har i tidligere arbejdet med relaterede emner?)
 5. Kontaktperson (navn, mail og tlf. nr.)

Kontakt Sabaah

Har du spørgsmål til Sabaah eller forslag til relevante samarbejder, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Sabaahs sekretariat.

Læs mere