tre personer der sidder sammen og smiler

Pårørende

Er du pårørende til en minoritetsetnisk LGBT+ person?
Er du forælder, kæreste eller søskende til en minoritetsetnisk LGBT+ person? 

Sabaah har igennem årene været i kontakt med mange pårørende til minoritetsetniske LGBT+ personer. Vores rolle har ofte været i rådgivningen, hvor relationen imellem de rådsøgende har været i fokus. Derudover udbreder vi viden om minoritetsetniske LGBT+ personer i den offentlige debat.  

Rådgivning til pårørende

Som forælder, kæreste, søskende eller på anden vis i en tæt relation til en minoritetsetnisk LGBT+ person kan der være forskellige omstændigheder, der gør det svært at navigere i rollen som pårørende. Det kan være, at du har spørgsmål eller ønsker at tale med én. 

Pårørende-rådgivning er for dig, der har brug for et anonymt og fortroligt rum, hvor du kan dele dine tanker og sparre med en kompetent rådgiver. Alle Sabaahs rådgivere har indgående viden og kendskab til det krydsfelt, du som pårørende kan stå i. Vi tilbyder både telefonisk rådgivning og personlig rådgivning efter aftale. 

Rådgivning
portræt billede af person med briller der smiler

Aktiviteter

Forældrenetværket siden 2019

Forældrenetværket er for dig, der har et barn, der er minoritetsetnisk LGBT+ person og har et behov for at dele erfaringer og udvikle dig sammen med andre forældre i samme situation. Sabaah har på nuværende tidspunkt et forældrenetværk, hvor forældre har mødtes gennem de sidste par år og støttet hinanden og andre pårørende.  

Hvorfor et Forældrenetværk?

Over de seneste år har der været et stigende behov for et forældrenetværk. Flere af vores medlemmer har oplevet konflikter i familien, f.eks. ved at blive udstødt eller i værste fald ende på et krisecenter. Mange minoritetsetniske LGBT+ personer oplever en fortsat længsel efter familiens trygge sammenhold og kærlighed på trods af konflikten.  

I stigende grad kontakter familier Sabaah med et ønske om dialog, viden og forsoning, hvor der før har været konflikt. Mange forældre føler, at de står alene og uden nogen at spejle sig i. Der er derfor et stort ønske om at styrke erfaringsudveksling mellem forældre for at få viden og ressourcer til at imødekomme deres barn.  

Vores erfaring er, at forældre ønsker rum og plads til at lære og udvikle sig, og det er med dén motivation og dét udgangspunkt, vi vil møde dem. 

Skilt med teksten det her er min families pride

Nogle minoritetsetniske LGBT+ personer oplever konflikter med deres familier og skjuler deres seksualitet og kønsidentitet

14% af de åbne minoritetsetniske LGBT+ personer har oplevet, at deres familie eller omgangskreds har udsat dem for voldstrusler på grund af deres seksuelle orientering/kønsidentitet

Kun 27% af minoritetsetniske LGBT+ personer er åbne overfor alle i deres familie. Til sammenligning er 57% majoritetsetniske LGBT+ åbne overfor alle i deres familie.

Bliv en del af forældrenetværket

Hvad kan jeg forvente

Som medlem af Forældrenetværket kan du blive en del af et støttende fællesskab, bestående af andre forældre til en minoritetsetnisk LGBT+ person. Du kan forvente et tryggere rum, hvor der er plads til at dele dine tanker og bekymringer. I Forældrenetværket kan du blive klogere på, hvad det vil sige at være en minoritetsetnisk LGBT+ person og, du kan lade dig inspirere af andre forældre gennem erfaringsudveksling. 

Hvordan bliver jeg en del af forældrenetværket? 

Forældrenetværket byder løbende nye forældre velkommen i netværket. For at sikre diskretion og sikkerhed foregår deltagelse indledningsvis efter aftale med Sabaah. Hvis du har lyst til at blive en del af Forældrenetværket, så skriv til info@sabaah.dk eller ring til rådgivningstelefonen torsdag mellem kl. 18 og 20 på 3323 2000 for en uforpligtende snak.  

dromedarfigur i vindueskarm med transflag

Vil du vide mere om at være pårørende

Video med Souad, mor til Abdel Aziz Mahmoud og med i Forældrenetværket: 

Video

 

Artikel med Souad, mor til Abdel Aziz Mahmoud:
“I dag forstår jeg udtrykket “at være tung om hjertet”, for det var sådan jeg havde det” 

artikel

 

Artikel med Souad, mor til Abdel Aziz Mahmoud:
“Det var svært for mig og familien. Jeg vidste ikke meget om, hvad homoseksualitet var, siger Abdel Aziz Mahmouds mor, Souad Taha”

artikel

 

Artikel med Mozhgan mor til Yalda:
Mozhgan fik et chok, da datteren afslørede sin hemmelighed: ‘I mit hjemland bliver man henrettet for homoseksualitet’

artikel

Hjælp & netværk

et tegnet prideflag på en arm

Pårørende

Er din søn, søster, nevø, ven eller partner minoritetetnisk LGBT+ person?

Billede af en person der har en samtale med en person uden for billedet.

Rådgivning

Er du minoritetetnisk LGBT+ person og har du brug for nogen at snakke med?

personer der sidder sammen og spiller et spil

Netværkstilbud Aarhus

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i Aarhus?

to personer der sidder sammen i en sofa og snakker sammen

Netværkstilbud København

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i København?