Velkommen til Forældrenetværket!

Sabaah er stolte af at kunne lancere Forældrenetværket per 2019. Forældrenetværket er for dig, der har et barn, der er minoritetsetnisk LGBT+ person (f.eks. homoseksuel, biseksuel og/eller transkønnet) og har et behov for at tale, dele erfaringer og udvikle dig sammen med andre forældre i samme situation. Grundet diskretion og sikkerhed foregår deltagelse per invitation. Hvis du har lyst til at blive en del af forældrenetværket, så skriv til info@sabaah.dk eller ring til rådgivningstelefonen torsdag mellem kl. 18 og 20 på 3323 2000 for en uforpligtende snak. 

Hvorfor et Forældrenetværk nu? 

Over de seneste år har relevans og behov for et forældrenetværk været stigende – dette både blandt Sabaahs brugere og deres forældre. Selvom flere af vores medlemmer har oplevet stærk negativ social kontrol, f.eks. ved at blive udstødt af familien eller i værste fald ende på et krisecenter under et falskt navn, så oplever mange en fortsat længsel efter familiens trygge sammenhold og kærlighed. Samtidig møder vi i stigende grad familier og forældre, der opsøger Sabaah med et ønske om dialog, viden og forsoning, hvor der før har været konflikt. Mange minoritetsetniske forældre til LGBT+ personer føler, at de står alene og uden nogen at spejle sig i og der er derfor et stort behov for at styrke den interne erfaringsudveksling mellem forældre for at forebygge konflikt og frustration i familien og styrke forældrenes viden og ressourcer til at imødekomme deres barn. Vores erfaring er, at forældre ønsker rum og plads til at lære og udvikle sig, og det er med dén motivation og dét udgangspunkt, vi vil møde dem.

Hvad kan du forvente af Forældrenetværket? 

Som deltager i Forældrenetværket er du selv med til at sætte dit præg på, hvilke emner der skal tages op. Forældrenetværket faciliteres af en fast rådgiver tilknyttet netværket, og vi sætter deltagernes diskretion og sikkerhed højt i valg af mødested og tidspunkt. Til Forældrenetværksmøderne kan du bringe dine tanker, frustrationer, glæder, sejre og sorger frem og vokse i forældrerollen til en minoritetsetnisk LGBT+ person i mødet med andres erfaringer med samme. Til gengæld forventer vi af dig, at du går til møderne med åbent sind og et ønske om at lytte og lære fra andre. Vi håber ikke mindst, at du har lyst til at bidrage med dine egne refleksioner og erfaringer. I opstarten mødes vi efter behov – ring eller skriv til rådgivningen og hør nærmere om hvad du kan få ud af Forældrenetværket. 

1:1 rådgivning

Sabaah tilbyder peer-to-peer rådgivning med fuld diskretion og tavshedspligt til både minoritetsetniske LGBT+ personer og personer med nære relationer til minoritetsetniske LGBT+ personer. 

Læs mere