Hold dig opdateret på Facebook-gruppen “Sabaahs Venner”, hvor fremtidige ad-hoc opgaver vil blive opslået.

Frivillig i Sabaah

Vi er meget glade for den store interesse for at blive frivillig i Sabaah. På nuværende tidspunkt har vi primært ad hoc opgaver til frivillige, og disse vil fra tid til anden blive slået op på Facebook-gruppen ‘Sabaahs Venner’, som du er velkommen til at blive en del af.

Frivillige i Sabaah er bl.a. med til at arrangere: 
  • Sabaahs deltagelse i Copenhagen Pride Week. 
  • Sabaahs årlige fødselsdag. 
  • Særlige højtidsbegivenheder for målgruppen såsom Eid, Iftar, Nytårsaften, Halloween, Jul etc.
  • … og meget mere. 

Sabaah vægter frivillighed blandt foreningens målgruppe højt, og man må forvente, at visse af de frivilligt drevne arrangementer har en karakter at være ‘af målgruppen, til målgruppen’. Sabaah har ikke desto mindre mange spændende åbne arrangementer, hvor vi altid er glade for frivillige hænder blandt vores mange allierede og støttemedlemmer.

Bliv medlem

Som minoritetsetnisk LGBT+ person, kan du blive medlem af foreningen og få indflydelse på Sabaahs arbejde og retning. 

Læs mere