Sabaah videregiver aldrig oplysninger om enkelte medlemmer!

Bliv medlem

Enhver kan optages som medlem i foreningen, hvis personen sympatiserer med Sabaahs formål. Som medlem af Sabaah viser du din støtte til organisationen og vores arbejde. Jo flere medlemmer vi er, desto flere viser vi, at vi står sammen om at skabe bedre levevilkår for LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Det er ikke et krav, at man melder sig ind i organisationen for at deltage i vores aktiviteter.

Sabaah videregiver aldrig oplysninger om enkelte medlemmer!

2 typer medlemskab

  1. Støttemedlemskab: For alle der sympatiserer med Sabaahs formål. Pris: 75 kr. Med dette medlemskab opnår man ikke stemmeret til Sabaah’s generalforsamlinger. Støttemedlemskabet er gældende 1. år fra indmeldelsesdatoen.
  2. Målgruppemedlemskab: For landsforeningens målgruppe og frivillige. Pris: 100 kr. Med dette medlemskab opnår man stemmeret og adgang til foreningens Generalforsamling. For at kunne stille op til bestyrelsesvalg skal man have opnået Målgruppemedlemskab mindst et år (11 mdr.) før næstkommende GF. Støttemedlemskabet er gældende 1. år fra indmeldelsesdatoen.

Hvordan melder jeg mig ind?
For at melde dig ind i Sabaah skal du:

  1. Indbetale 75/100 kr. til Sabaahs MobilePay (12764) eller konto i Arbejdernes Landsbank på
    Reg.nr.: 5323
    Kontonr.: 0000250969
    Husk at skrive dit navn på indbetalingen.
  2. Sende en e-mail til info@sabaah.dk, hvor du oplyser navn og e-mail (vi bruger den primært til at indkalde til generalforsamlinger iht. vedtægternes §5).

Du kan også hjælpe os som frivillig. Læs mere om at være frivillig i Sabaah her.

Frivillig i Sabaah

Som frivillig i Sabaah kan du være med til at arrangere nogle af foreningens mange sociale events for målgruppe og offentlighed.

Læs mere