forsamlig af personer der lytter til et oplæg set bagfra

Vores vedtægter

Du kan downloade det fulde overblik over alle vores vedtægter via knappen herunder. 

Hent vores vedtægter

Vores forening er en sammenslutning af personer, hvis formål er at fremme fælles interesser. Vi har selv udformet egne vedtægter, og de fungerer som en slags guideline, der regulerer Sabaahs interne forhold.

Kort overblik af vores vedtægter. 

Formål
Vores formål er at arbejde for at forbedre rettighederne og vilkårene for minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark gennem sociale, kulturelle og politiske aktiviteter.  

Vores arbejde er landsdækkende, og vi arbejder uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser, men kan vælge at samarbejde med politiske partier og partipolitiske ungdomsorganisationer på landsforeningens præmisser. 

Medlemskaber
Vi har to typer af medlemskaber; et ordinært medlemskab, der kan opnås af landsforeningens målgruppe og frivillige, og et støttemedlemskab, som kan opnås af personer, der ønsker at bidrage til gennemførelsen af landsforeningens arbejde. Begge medlemskaber er hemmelige, og en fortegnelse over medlemmerne er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen, sekretariatet samt eventuelle bemyndige revisorer, IT-folk eller andre med specifikt behov for adgang. 

Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj, hvor der bl.a. er valg af bestyrelse. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. 

Frivillighed
Enhver kan søge om at blive frivillig i Sabaah, hvis personen sympatiserer med vores formål. Den frivillige modtager hverken løn eller økonomisk vederlag for sit arbejde.

Du har mulighed for at få mere information om vores årsrapporter og se vores organisationsstruktur

 

Hjælp & netværk

et tegnet prideflag på en arm

Pårørende

Er din søn, søster, nevø, ven eller partner minoritetetnisk LGBT+ person?

Billede af en person der har en samtale med en person uden for billedet.

Rådgivning

Er du minoritetetnisk LGBT+ person og har du brug for nogen at snakke med?

personer der sidder sammen og spiller et spil

Netværkstilbud Aarhus

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i Aarhus?

to personer der sidder sammen i en sofa og snakker sammen

Netværkstilbud København

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i København?