Person der sidder i en grøn sofa og kigger på sin telefon

Til velfærdsprofessionelle

Er du i kontakt med minoritetsetniske LGBT+ personer igennem dit arbejde som velfærdsprofessionel? Vil du gerne have mere viden, rådgivning og opkvalificeres? 

Kontakt os

Igennem Sabaahs mange års erfaring ved vi, at minoritetsetniske LGBT+ personer er udsat for fordomme og diskrimination på flere parametre – køn, seksualitet, racialicering, religion og konflikter i familien.  

Rådgivning til velfærdsprofesionelle

Sabaah tilbyder rådgivning til velfærdsprofessionelle og andre fagpersoner, der er i kontakt med minoritetsetniske LGBT+ personer gennem deres arbejde. Vi ved, at man som fagperson nogle gange kan opleve at være begrænset i sin viden på specifikke områder og/eller have behov for faglig sparring gennem sit arbejdsliv. Den manglende viden kan være hindrende, når man egentlig bare gerne vil hjælpe den borger, elev, patient eller anden, som man er i kontakt med. 

Hvis du, som fagperson, står i en situation, hvor du har brug for rådgivning til en bestemt problematik, sag eller bare gerne vil opkvalificere din viden, så er du velkommen til at sende vores rådgivere en mail på snak@sabaah.dk.  

Rådgivning
portræt billede af person der smiler og har sort bluse på

Minoritetsetniske LGBT+ personer er særligt udsat for diskrimination. Den psykiske sundhed blandt denne målgruppe er generelt meget dårlig og ensomhed er meget udbredt

Et flertal på 55% har inden for det seneste år følt sig diskrimineret på grund af deres etniske/religiøse baggrund eller deres seksuelle orientering/kønsidentitet, mens 45% har følt sig diskrimineret på grund af begge dele.  

Hele 44% er i risiko for depression og langvarig stresstilstand, mens hver tredje (33%) er ensom i en grad, som udgør et alvorligt problem.  

Aktiviteter

Outreach oplæg til velfærdsprofesionelle

Er du interesseret i at få besøg af Outreach til din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution? Vi faciliterer workshops, der giver deltagerne værktøjer til at kunne identificere og udfordre ulighedsskabende normer relateret til etnicitet, religion, køn og seksualitet. Her beskæftiger vi os med magt, tolerance og normkritik bl.a. gennem oplæg, aktiv deltagelse og refleksionsøvelser.  

Book oplæg

 

Pårørendeindsats

Sabaahs pårørendeindsats har af flere omgange samarbejdet med andre velfærdsprofessionelle og civilsamfundsaktører med henblik på at udveksle viden og erfaringer til fordel for minoritetsetniske LGBT+ personers trivsel og vilkår. Pårørendeindsatsen har formået at skabe rum, hvor tabuer, fordomme og normer frit kunne udfordres gennem fælles indsatser med bl.a. Baba og Bydelsmødrene. Med disse samarbejder får vi sat gang i forandringsskabende bevægelser mod et fællesprojekt om at løfte et socialt ansvar.  

Til pårørende

 

en stander med forskellige flyers fra Sabaah

Viden og samarbejder

RED+ krisecenter for minoritetetniske LGBT+ personer

I 2022 åbnede dørene op for RED+, som er for personer, der kæmper med æresrelaterede problematikker og negativ social kontrol. Krisecenteret tager imod beboere fra hele landet og er for alle køn i alderen 16-30 år. De minoritetsetniske LGBT+ unge bliver tilbudt den nødvendige rådgivning og tryghed i en kortere og længere periode. Empowerment, tillid og omsorg er blandt de pædagogiske metoder, der benyttes på krisecenteret.  

RED+

 

Als Research og forskning

I 2022 udgav Als Research den anden store rapport om minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov. Rapporten bidrager med viden til en større forståelse for målgruppens udfordringer, behov og drømme, og den bærer væsentlig betydning i Sabaahs daglige arbejde. Denne type forskning er essentiel for at forstå, hvordan krydsfeltet mellem etnicitet, religion, diskrimination, seksuelle orientering og kønsidentitet har indflydelse på dobbeltminoriteters livsbetingelser og handlemuligheder. 

Als Research

 

to personer der har en samtale

Hjælp & netværk

et tegnet prideflag på en arm

Pårørende

Er din søn, søster, nevø, ven eller partner minoritetetnisk LGBT+ person?

Billede af en person der har en samtale med en person uden for billedet.

Rådgivning

Er du minoritetetnisk LGBT+ person og har du brug for nogen at snakke med?

personer der sidder sammen og spiller et spil

Netværkstilbud Aarhus

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i Aarhus?

to personer der sidder sammen i en sofa og snakker sammen

Netværkstilbud København

Se vores netværkstilbud til minoritetetnisk LGBT+ personer i København?